• UBND tỉnh: Quyết định số 09 /2014/QĐ-UBND

    Về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định
  • 04/07/2014
  • UBND tỉnh: Quyết định số 10 /2014/QĐ-UBND

    Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
  • 04/07/2014
Trang1