• UBND tỉnh: Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND

  Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nam Định
 • 07/09/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND

  Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nam Định
 • 07/09/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1707/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của các huyện Giao Thủy, Vụ Bản, Ý Yên để thực hiện dự án: xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện
 • 01/09/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1776/QĐ-UBND

  Về việc quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 07/09/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1786/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 và điểm 3 điều 1 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • 08/09/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1912/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp đường vào KCN dệt may Rạng Đông và phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
 • 28/09/2015
Trang1