Tìm thấy: 1736 kết quả
 • UBND tỉnh: Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND

  Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và các đợn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 16/11/2011
 • UBND tỉnh: Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc quy định mức trần phí dịch vụ lấy nước của tổ chức hợp tác dùng nước tính từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng) do tổ chức hợp tác dùng nước và các tổ chức cá nhân sử dụng nước thỏa thuận năm 2010 của các huyện, thành phố tỉnh Nam Định
 • 11/10/2010
 • UBND tỉnh: Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc ban hành Quy định mức đóng góp, mức miễn giảm và phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí do người nghiện ma túy đóng góp khi chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh
 • 31/08/2010