"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2619 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
2238/QĐ-UBND09/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHPhê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định lĩnh vực Nội vụ
2237/QĐ-UBND09/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện
2236/QĐ-UBND09/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính
2235/QĐ-UBND08/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hải Hậu
115/2023/NQ-HĐND03/11/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định mức thu, miễn thu một số Phí, Lệ phí cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nam Định
114/2023/NQ-HĐND03/11/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy định định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
117/NQ-HĐND03/11/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đấ trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
116/NQ-HĐND03/11/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
2183/QĐ-UBND03/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
2181/QĐ-UBND03/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông nhận xã Xuân Ninh , huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao
2180/QĐ-UBND03/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
2173/QĐ-UBND01/11/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu
38/2023/QĐ-UBND30/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHbãi bỏ Quyết định số 927/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/CT-UBND26/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
2094/QĐ-UBND24/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc hủy bỏ Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
2089/QĐ-UBND20/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm; an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
37/2023/QĐ-UBND18/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định
2038/QĐ-UBND17/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định
2028/QĐ-UBND17/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2024/QĐ-UBND16/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Xuân Trường
1995/QĐ-UBND12/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn các huyện: Mỹ Lộc, Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Trực
1993/QĐ-UBND12/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định (tại lô Q và một phần lô O)
1980/QĐ-UBND12/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện: Nam Trực, Giao Thủy, Trực Ninh
36/2023/QĐ-UBND10/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành danh mục loại dự án trên địa bàn xã được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định
19/CT-UBND10/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHtuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024
1954/QĐ-UBND09/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1951/QĐ-UBND09/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trực Ninh
18/CT-UBND03/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
1935/QĐ-UBND03/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hải Hậu
1932/QĐ-UBND03/10/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Nghĩa Hưng