"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2427 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
384/QĐ-UBND28/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
356/QĐ-UBND24/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
349/QĐ-UBND22/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v đính chính mã loại đất tại vị trí khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở xã hội Bãi Viên trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
333/QĐ-UBND21/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Nam Định
05/2023/QĐ-UBND14/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định
04/2023/QĐ-UBND14/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
273/QĐ-UBND14/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
257/QĐ-UBND10/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHĐiều chỉnh, bổ sung Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Nam Định V/v mở rộng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực
03/2023/QĐ-UBND01/02/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, đường biển trên địa bàn tỉnh Nam Định
195/QĐ-UBND30/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2023
01/2023/QĐ-UBND18/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
02/2023/QĐ-UBND18/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
152/QĐ-UBND16/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
141/QĐ-UBND13/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
140/QĐ-UBND13/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
139/QĐ-UBND13/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
138/QĐ-UBND13/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
116/QĐ-UBND12/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
111/QĐ-UBND12/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định
95/QĐ-UBND10/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Trực
66/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Giao Thủy
65/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nam Định
64/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Lộc
63/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vụ Bản
62/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2022
55/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Hưng
41/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Trường
25/QĐ-UBND06/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHchấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
01/CT-UBND03/01/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023
43/2022/QĐ-UBND29/12/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định