"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2346 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
32/2022/QĐ-UBND28/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
1778/QĐ-UBND27/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh N
1762/QĐ-UBND22/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định
1759/QĐ-UBND21/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc thành lập Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trạm Thủy sản vùng 1, Trạm Thuỷ sản vùng 2 và Trạm Thuỷ sản vùng 3
1754/QĐ-UBND21/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1753/QĐ-UBND21/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
22/CT-UBND21/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
31/2022/QĐ-UBND20/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định
1701/QĐ-UBND14/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
1678/QĐ-UBND12/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
1664/QĐ-UBND09/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ý Yên
1662/QĐ-UBND08/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hải Hậu
30/2022/QĐ-UBND07/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
1660/QĐ-UBND07/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1659/QĐ-UBND06/09/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
29/2022/QĐ-UBND29/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
1616/QĐ-UBND29/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
97/NQ-HĐND26/08/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
96/NQ-HĐND26/08/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
28/2022/QĐ-UBND19/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định
1537/QĐ-UBND18/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1474/QĐ-UBND12/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
27/2022/QĐ-UBND11/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất
26/2022/QĐ-UBND09/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022
25/2022/QĐ-UBND09/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
24/2022/QĐ-UBND09/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
23/2022/QĐ-UBND08/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
22/2022/QĐ-UBND08/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
1344/QĐ-UBND28/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHThành lập Cụm công nghiệp Tân Thịnh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
21/2022/QĐ-UBND27/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định