"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ văn bản theo số công báo

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
5Show details for Số 1 Ngày 19/1/2021Số 1 Ngày 19/1/2021
24Show details for Số 16 Ngày 31/12/2020Số 16 Ngày 31/12/2020
13Show details for Số 15 Ngày 18/12/2020Số 15 Ngày 18/12/2020
1Show details for Số 14 Ngày 14/12/2020Số 14 Ngày 14/12/2020
10Show details for Số 4 Ngày 9/3/2020Số 4 Ngày 9/3/2020
8Show details for Số 13 Ngày 8/12/2020Số 13 Ngày 8/12/2020
25Show details for Số 5 Ngày 8/4/2020Số 5 Ngày 8/4/2020
22Show details for Số 9 Ngày 7/8/2020Số 9 Ngày 7/8/2020
20Show details for Số 6 Ngày 5/5/2020Số 6 Ngày 5/5/2020
14Show details for Số 12 Ngày 3/11/2020Số 12 Ngày 3/11/2020
9Show details for Số 7 Ngày 2/6/2020Số 7 Ngày 2/6/2020
17Show details for Số 11 Ngày 1/10/2020Số 11 Ngày 1/10/2020
22Show details for Số 10 Ngày 1/9/2020Số 10 Ngày 1/9/2020
13Show details for Số 8 Ngày 1/7/2020Số 8 Ngày 1/7/2020
19Show details for Số 1+2+3 Ngày 1/1/2020Số 1+2+3 Ngày 1/1/2020
24Show details for Số 7 + 8 Ngày 1/5/2019Số 7 + 8 Ngày 1/5/2019
9Show details for Số 6 Ngày 1/4/2019Số 6 Ngày 1/4/2019
6Show details for Số 4 + 5 Ngày 1/3/2019Số 4 + 5 Ngày 1/3/2019
15Show details for Số 2 + 3 Ngày 1/2/2019Số 2 + 3 Ngày 1/2/2019
14Show details for Số 1 Ngày 1/1/2019Số 1 Ngày 1/1/2019
7Show details for Số 15 + 16 Ngày 1/12/2018Số 15 + 16 Ngày 1/12/2018
21Show details for Số 17 + 18 Ngày 1/12/2018Số 17 + 18 Ngày 1/12/2018
22Show details for Số 13 + 14 Ngày 1/11/2018Số 13 + 14 Ngày 1/11/2018
19Show details for Số 11 Ngày 1/10/2018Số 11 Ngày 1/10/2018
13Show details for Số 12 Ngày 1/10/2018Số 12 Ngày 1/10/2018
19Show details for Số 9 + 10 Ngày 1/9/2018Số 9 + 10 Ngày 1/9/2018
13Show details for Số 7 + 8 Ngày 1/7/2018Số 7 + 8 Ngày 1/7/2018
12Show details for Số 05 Ngày 1/5/2018Số 05 Ngày 1/5/2018
13Show details for Số 6 Ngày 1/5/2018Số 6 Ngày 1/5/2018
9Show details for Số 04 Ngày 1/3/2018Số 04 Ngày 1/3/2018