"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ văn bản theo số công báo

Tổng Số, ký hiệuNgày ban hànhTóm tắt nội dung
12Show details for Số 03 Ngày 9/1/2023Số 03 Ngày 9/1/2023
8Show details for Số 16 + 17 Ngày 25/7/2023Số 16 + 17 Ngày 25/7/2023
13Show details for Số 12 Ngày 25/5/2023Số 12 Ngày 25/5/2023
28Show details for Số 22+23 Ngày 5/9/2023Số 22+23 Ngày 5/9/2023
11Show details for Số 01+02 Ngày 30/4/2023Số 01+02 Ngày 30/4/2023
9Show details for Số 09 Ngày 27/4/2023Số 09 Ngày 27/4/2023
16Show details for Số 10+11 Ngày 4/5/2023Số 10+11 Ngày 4/5/2023
19Show details for Số 14+15 Ngày 3/7/2023Số 14+15 Ngày 3/7/2023
19Show details for Số 07+08 Ngày 3/4/2023Số 07+08 Ngày 3/4/2023
6Show details for Số 13 Ngày 2/6/2023Số 13 Ngày 2/6/2023
11Show details for Số 06 Ngày 2/3/2023Số 06 Ngày 2/3/2023
7Show details for Số 18 Ngày 1/8/2023Số 18 Ngày 1/8/2023
1Show details for Số 19+20 Ngày 1/8/2023Số 19+20 Ngày 1/8/2023
13Show details for Số 21 Ngày 1/8/2023Số 21 Ngày 1/8/2023
18Show details for Số 04+05 Ngày 1/2/2023Số 04+05 Ngày 1/2/2023
11Show details for Số 31+32 Ngày 19/12/2022Số 31+32 Ngày 19/12/2022
13Show details for Số 4 Ngày 10/2/2022Số 4 Ngày 10/2/2022
1Show details for Số 24+25 Ngày 25/7/2022Số 24+25 Ngày 25/7/2022
1Show details for Số 14 Ngày 18/7/2022Số 14 Ngày 18/7/2022
1Show details for Số 15+16+17+18 Ngày 18/7/2022Số 15+16+17+18 Ngày 18/7/2022
1Show details for Số 19+20 Ngày 18/7/2022Số 19+20 Ngày 18/7/2022
1Show details for Số 21 Ngày 18/7/2022Số 21 Ngày 18/7/2022
1Show details for Số 22+23 Ngày 18/7/2022Số 22+23 Ngày 18/7/2022
18Show details for Số 12+13 Ngày 14/7/2022Số 12+13 Ngày 14/7/2022
6Show details for Số 5 Ngày 7/3/2022Số 5 Ngày 7/3/2022
7Show details for Số 09 Ngày 5/5/2022Số 09 Ngày 5/5/2022
11Show details for Số 6 Ngày 5/4/2022Số 6 Ngày 5/4/2022
7Show details for Số 01 Ngày 5/1/2022Số 01 Ngày 5/1/2022
15Show details for Số 28 Ngày 4/10/2022Số 28 Ngày 4/10/2022
13Show details for Số 27 Ngày 4/9/2022Số 27 Ngày 4/9/2022