"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phụ lục kem theo QĐ 46/2019/QĐ-UBND (tiếp theo)
Quyết định 384/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
[ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 28/02/2023 ]
Quyết định 356/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 24/02/2023 ] [ Hiệu lực: 24/02/2023 ]
Quyết định 349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v đính chính mã loại đất tại vị trí khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở xã hội Bãi Viên trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 22/02/2023 ] [ Hiệu lực: 22/02/2023 ]
Quyết định 333/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 21/02/2023 ] [ Hiệu lực: 21/02/2023 ]
Quyết định 05/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 25/02/2023 ]
Quyết định 273/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 14/02/2023 ]
Quyết định 257/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Nam Định V/v mở rộng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, đường biển trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 01/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 195/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2023
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
Quyết định 152/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]