"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 01/02/2021 ]
Quyết định 87/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Quyết định 7/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, huyện Ý Yên
[ Ban hành: 06/01/2021 ] [ Hiệu lực: 06/01/2021 ]
Quyết định 3154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Xuân Trường
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3143/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3147/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy hải sản, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3148/QĐ_UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống gia súc, gia cầm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về việc ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2021 ]
Quyết định 3119/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
[ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
Quyết định 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định 3074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về cơ cấu tổ chức, bộ máy Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Quyết định 3072/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
Quyết định 3073/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hội Người mù, thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
Quyết định 2946/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Quyết định 2951/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Quyết định 2951/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Quyết định 2936/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 2939/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v thành lập Bảo tàng tỉnh Nam Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Di tích & Danh thắng và Bảo tàng tỉnh thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 2940/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v thành lập Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định, trên cơ sở Hợp nhất Trường Nghiệp vụ thể dục thể thao và Trung tâm Đào tạo Vận động viên bóng đá, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 2941/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v thành lập Trung tâm Giống thủy hải sản trên cơ sở hợp nhấtTrung tâm Giống Hải sản và Trung tâm Giống Thủy đặc sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 2941/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v thành lập Trung tâm Giống thủy hải sản trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống Hải sản và Trung tâm Giống Thủy đặc sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Quyết định 2897/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v phê duyệt quy định quản lý theo đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”
[ Ban hành: 07/12/2020 ] [ Hiệu lực: 07/12/2020 ]
Quyết định 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định 2838/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 30/11/2020 ] [ Hiệu lực: 30/11/2020 ]
Quyết định 2846/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 30/11/2020 ] [ Hiệu lực: 30/11/2020 ]
Quyết định 2812/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000)
[ Ban hành: 26/11/2020 ] [ Hiệu lực: 26/11/2020 ]