"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 27/07/2022 ] [ Hiệu lực: 27/07/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2022
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 04/01/2022 ] [ Hiệu lực: 04/01/2022 ]
Chỉ thị 48/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Chỉ thị 45/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2022
[ Ban hành: 14/12/2021 ] [ Hiệu lực: 14/12/2021 ]
Chỉ thị 44/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
[ Ban hành: 09/12/2021 ] [ Hiệu lực: 09/12/2021 ]
Chỉ thị 34/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
[ Ban hành: 07/10/2021 ] [ Hiệu lực: 07/10/2021 ]
Chỉ thị 33/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
[ Ban hành: 27/09/2021 ] [ Hiệu lực: 27/09/2021 ]
Chỉ thị 28/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Chỉ thị 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 11/05/2021 ] [ Hiệu lực: 11/05/2021 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2021
[ Ban hành: 15/04/2021 ] [ Hiệu lực: 15/04/2021 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh thực hiện công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v tổ chức phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2021
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 19/09/2020 ]
Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
[ Ban hành: 31/03/2020 ] [ Hiệu lực: 31/03/2020 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
[ Ban hành: 19/03/2020 ] [ Hiệu lực: 19/03/2020 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
[ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/03/2020 ]
Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
[ Ban hành: 04/03/2020 ] [ Hiệu lực: 04/03/2020 ]