"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2021
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Chỉ thị 8/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 19/09/2020 ]
Chỉ thị 6/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Chỉ thị 5/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
[ Ban hành: 31/03/2020 ] [ Hiệu lực: 31/03/2020 ]
Chỉ thị 4/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
[ Ban hành: 19/03/2020 ] [ Hiệu lực: 19/03/2020 ]
Chỉ thị 3/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
[ Ban hành: 06/03/2020 ] [ Hiệu lực: 06/03/2020 ]
Chỉ thị 2/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
[ Ban hành: 04/03/2020 ] [ Hiệu lực: 04/03/2020 ]
Chỉ thị 1/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
[ Ban hành: 01/02/2020 ] [ Hiệu lực: 01/02/2020 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường củng cố, hoàn thiện và phát triển vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 09/05/2019 ] [ Hiệu lực: 09/05/2019 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 27/02/2019 ] [ Hiệu lực: 27/02/2019 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2019
[ Ban hành: 01/02/2019 ] [ Hiệu lực: 01/02/2019 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019
[ Ban hành: 08/01/2019 ] [ Hiệu lực: 08/01/2019 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
[ Ban hành: 05/01/2019 ] [ Hiệu lực: 05/01/2019 ]
Chỉ thị 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
[ Ban hành: 08/10/2018 ] [ Hiệu lực: 08/10/2018 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác thu, nộp ngân sách nhà nước những tháng cuối năm năm 2018
[ Ban hành: 02/08/2018 ] [ Hiệu lực: 02/08/2018 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 21/06/2018 ] [ Hiệu lực: 21/06/2018 ]
Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
[ Ban hành: 17/04/2018 ] [ Hiệu lực: 17/04/2018 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/03/2018 ] [ Hiệu lực: 14/03/2018 ]
Chỉ thị 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chấn chỉnh công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
[ Ban hành: 13/03/2018 ] [ Hiệu lực: 13/03/2018 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2018
[ Ban hành: 01/02/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
[ Ban hành: 05/01/2018 ] [ Hiệu lực: 05/01/2018 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018
[ Ban hành: 29/12/2017 ] [ Hiệu lực: 29/12/2017 ]
Chỉ thị 14/CT-UBNB [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
[ Ban hành: 02/11/2017 ] [ Hiệu lực: 02/11/2017 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
[ Ban hành: 02/10/2017 ] [ Hiệu lực: 02/10/2017 ]