"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024
[ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 11/01/2024 ]
Chỉ thị 31/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2024
[ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/12/2023 ]
Chỉ thị 29/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 21/12/2023 ] [ Hiệu lực: 21/12/2023 ]
Chỉ thị 28/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; quản lý giết mổ, dịch bệnh động vật; phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm
[ Ban hành: 18/12/2023 ] [ Hiệu lực: 18/12/2023 ]
Chỉ thị 27/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 08/12/2023 ]
Chỉ thị 26/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2024
[ Ban hành: 06/12/2023 ] [ Hiệu lực: 06/12/2023 ]
Chỉ thị 23/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ
[ Ban hành: 26/10/2023 ] [ Hiệu lực: 26/10/2023 ]
Chỉ thị 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2024
[ Ban hành: 10/10/2023 ] [ Hiệu lực: 10/10/2023 ]
Chỉ thị 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/10/2023 ] [ Hiệu lực: 03/10/2023 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
[ Ban hành: 21/07/2023 ] [ Hiệu lực: 20/08/2023 ]
Chỉ thị 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
[ Ban hành: 13/06/2023 ] [ Hiệu lực: 13/06/2023 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 09/06/2023 ] [ Hiệu lực: 09/06/2023 ]
Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 01/06/2023 ] [ Hiệu lực: 01/06/2023 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
[ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ]
Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
[ Ban hành: 27/04/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ]
Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
[ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/04/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/03/2023 ] [ Hiệu lực: 03/03/2023 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023
[ Ban hành: 03/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Chỉ thị 27/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/12/2022 ]
Chỉ thị 26/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2023
[ Ban hành: 23/12/2022 ] [ Hiệu lực: 23/12/2022 ]
Chỉ thị 24/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2023
[ Ban hành: 25/11/2022 ] [ Hiệu lực: 25/11/2022 ]
Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Chỉ thị 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 27/07/2022 ] [ Hiệu lực: 27/07/2022 ]
Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ, bão năm 2022
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/04/2022 ]
Chỉ thị 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
[ Ban hành: 08/02/2022 ] [ Hiệu lực: 08/02/2022 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2022 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
[ Ban hành: 04/01/2022 ] [ Hiệu lực: 04/01/2022 ]
Chỉ thị 48/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Chỉ thị 45/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2022
[ Ban hành: 14/12/2021 ] [ Hiệu lực: 14/12/2021 ]