"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2490 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
12/CT-UBND01/06/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
18/2023/QĐ-UBND31/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
17/2023/QĐ-UBND31/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
1071/QĐ-UBND30/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH phê duyệt bổ sung điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nam Định QL21 tại Km 156+874
1052/QĐ-UBND29/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
1038/QĐ-UBND26/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể
72/NQ-HĐND20/05/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc chấp thuận hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
71/NQ-HĐND20/05/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
16/2023/QĐ-UBND19/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai cụ thể đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình; các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định
992/QĐ-UBND17/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện
991/QĐ-UBND17/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
982/QĐ-UBND17/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
973/QĐ-UBND16/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHquy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
963/QĐ-UBND15/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Trung Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (tỷ lệ 1/2000)
929/QĐ-UBND11/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
15/2023/QĐ-UBND09/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHsửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
918/QĐ-UBND09/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v phê duyệt kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát
901/QĐ-UBND09/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
14/2023/QĐ-UBND05/05/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 26 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/2023/QĐ-UBND28/04/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
12/2023/QĐ-UBND28/04/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành quy định về quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định
09/CT-UBND28/04/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
08/CT-UBND27/04/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
800/QĐ-UBND25/04/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
799/QĐ-UBND25/04/2023ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22/2023/NQ-HĐND24/04/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBãi bỏ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
17/2023/NQ-HĐND24/04/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát
12/2023/NQ-HĐND24/04/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHThông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/2023/NQ-HĐND24/04/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý
10/2023/NQ-HĐND24/04/2023HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định mức phân bổ, nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông