"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2331 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
29/2022/QĐ-UBND29/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
1616/QĐ-UBND29/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
97/NQ-HĐND26/08/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
96/NQ-HĐND26/08/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
28/2022/QĐ-UBND19/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định
1537/QĐ-UBND18/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1474/QĐ-UBND12/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
27/2022/QĐ-UBND11/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất
26/2022/QĐ-UBND09/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022
25/2022/QĐ-UBND09/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
24/2022/QĐ-UBND09/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
23/2022/QĐ-UBND08/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
22/2022/QĐ-UBND08/08/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
1344/QĐ-UBND28/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHThành lập Cụm công nghiệp Tân Thịnh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
21/2022/QĐ-UBND27/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định
16/CT-UBND27/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
20/2022/QĐ-UBND26/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định
1307/QĐ-UBND25/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
19/2022/QĐ-UBND19/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh
1255/QĐ-UBND13/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v đính chính địa điểm, diện tích trong danh mục công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt đối với dự án xây dựng đường trục phía Nam thành phố Nam Định và dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển
1253/QĐ-UBND13/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
1252/QĐ-UBND13/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
18/2022/QĐ-UBND12/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định
1244/QĐ-UBND12/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định
1232/QĐ-UBND11/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
1232/QĐ-UBND11/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
1232/QĐ-UBND11/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
1232/QĐ-UBND11/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
1232/QĐ-UBND11/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định
17/2022/QĐ-UBND08/07/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nam Định