"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 1963 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
1/2021/QĐ-UBND 14/01/2021UBND tỉnhQuyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
03/CT-UBND13/01/2021UBND tỉnhChỉ thị V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021
87/QĐ-UBND13/01/2021UBND tỉnhQuyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
02/CT-UBND12/01/2021UBND tỉnhChỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
7/QĐ-UBND06/01/2021UBND tỉnhQuyết định V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, huyện Ý Yên
3154/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhQuyết định V/v thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Xuân Trường
3155/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
3165/QĐ-UBND31/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
13/CT-UBND30/12/2020UBND tỉnhChỉ thị Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
3143/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhQuyết định Thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh Nam Định
3147/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy hải sản, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
3148/QĐ_UBND30/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống gia súc, gia cầm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
3150/QĐ-UBND30/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về việc ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025
31/2020/QĐ-UBND29/12/2020UBND tỉnhQuyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
3119/QĐ-UBND29/12/2020UBND tỉnhQuyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
30/2020/QĐ-UBND25/12/2020UBND tỉnhQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định
12/CT-UBND24/12/2020UBND tỉnhChỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
3074/QĐ-UBND24/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về cơ cấu tổ chức, bộ máy Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
3072/QĐ-UBND23/12/2020UBND tỉnhQuyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
3073/QĐ-UBND23/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hội Người mù, thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định
11/CT-UBND15/12/2020UBND tỉnhChỉ thị Thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2021
2946/QĐ-UBND09/12/2020UBND tỉnhQuyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
2951/QĐ-UBND09/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2951/QĐ-UBND09/12/2020UBND tỉnhQuyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
50/NQ-HĐND08/12/2020HĐND tỉnhNghị quyết Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2021
51/NQ-HĐND08/12/2020HĐND tỉnhNghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019
52/NQ-HĐND08/12/2020HĐND tỉnhNghị quyết Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021
53/2020/NQ-HĐND08/12/2020HĐND tỉnhNghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
54/2020/NQ-HĐND08/12/2020HĐND tỉnhNghị quyết Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ
55/2020/NQ-HĐND08/12/2020HĐND tỉnhNghị quyết Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định