"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2771 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
06/2024/QĐ-UBND29/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định
600/QĐ-UBND28/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc đính chính địa điểm và thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh
590/QĐ-UBND27/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
558/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
555/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025
554/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
553/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Trực
551/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc
550/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định
549/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản
548/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên
547/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng
546/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực
545/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh
544/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường
543/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy
542/QĐ-UBND22/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu
520/QĐ-UBND19/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
514/QĐ-UBND18/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
513/QĐ-UBND18/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định
05/2024/QĐ-UBND15/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
511/QĐ-UBND15/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trực Ninh
10/2024/NQ-HĐND13/03/2024HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên do tỉnh Nam Định quản lý
09/NQ-HĐND13/03/2024HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v chấp thuận bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
08/NQ-HĐND13/03/2024HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bản tỉnh Nam Định
490/QĐ-UBND13/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
489/QĐ-UBND13/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nam Định
487/QĐ-UBND13/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
481/QĐ-UBND12/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
478/QĐ-UBND12/03/2024ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện