"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
Quản trị danh mục
Sổ tiếp nhận Toàn bộ văn bản VB chưa có số công báo Công báo In công báo Phần đăng công báo Ban hành từ văn bản đi Ban hành từ văn bản đến Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Người ký Chức vụ
Quản trị hệ thống
Toàn bộ văn bản Toàn bộ VB theo CQ ban hành Toàn bộ VB theo loại Toàn bộ VB theo số công báo Cấu hình văn bản liên quan Liên kết website Giao diện Giới thiệu Footer Cấu hình hệ thống
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
Thống kê báo cáo
Báo Cáo VB đã đăng công báo Báo Cáo VB đã đăng công báo theo yêu cầu của VPCP Văn bản cấp tỉnh ban hành Văn bản cấp huyện ban hành
Toàn bộ 2275 văn bản
Số, ký hiệuNgày BHCơ quan BHTóm tắt nội dung
978/QĐ-UBND26/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0
970/QĐ-UBND26/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHphê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định - Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh vào Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
968/QĐ-UBND25/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHỦy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt, công nhận các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
14/2022/QĐ-UBND19/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHBan hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nam Định
912/QĐ-UBND16/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v bãi bỏ một số điều của Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
874/QĐ-UBND11/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/2022/QĐ-UBND06/05/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHbãi bỏ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
12/2022/QĐ-UBND29/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/2022/QĐ-UBND28/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHbãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
10/2022/QĐ-UBND27/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
09/2022/QĐ-UBND26/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
08/2022/QĐ-UBND26/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
13/2022/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
12/2022/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHQuy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
11/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
09/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
08/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
07/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHVề chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
03/NQ-HĐND26/04/2022HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHV/v phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2022
07/2022/QĐ-UBND25/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
777/QĐ-UBND25/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHv/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
06/2022/QĐ-UBND22/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
768/QĐ-UBND22/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
767/QĐ-UBND22/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
726/QĐ-UBND15/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHỦy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, kiểm tra việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
720/QĐ-UBND14/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
718/QĐ-UBND14/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHcông bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
05/2022/QĐ-UBND13/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
698/QĐ-UBND12/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
697/QĐ-UBND12/04/2022ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNHvề việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Cảng cá Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn