"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 96/NQ-HĐND Ngày ban hành 26/08/2022
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Người ký Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Trích yếu Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày hiệu lực 26/08/2022 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 27 Ngày 4/9/2022 Trang 45

Văn bản liên quan