"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 2341/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/09/2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Người ký Phó Chủ tịch tỉnh Ngô Gia Tự
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Trích yếu Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy đến năm 2030
Ngày hiệu lực 21/09/2020 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 11 Ngày 1/10/2020 Trang 11

Văn bản liên quan