"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các thuộc tính
Số, ký hiệu 04/QC-UBND-UBMTTQ Ngày ban hành 05/10/2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Người ký Phó Chủ tịch tỉnh Ngô Gia Tự
Loại văn bản Quy chế
Lĩnh vực
Trích yếu Quy chế Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng.
Ngày hiệu lực 05/10/2020 Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Phần hết hiệu lực
Công báo Số 12 Ngày 3/11/2020 Trang 6

Văn bản liên quan